سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
قربان محمدعلینژاد – مربی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
سیدجمال حسینی پور – استادیار کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
عبدالحمید گرجی – مربی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

دراین تحقیق کاهش نیروی شکل دهی در فرایند اکستروژن مستقیم سرد آلومینیوم که باعث افزایش عمر قالب و کاهش سایش در قالب می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد الگوریتم به کار گرفته در این مقاله، براساس روش نموی قاچی و تکنیک منحنی های بزییر (Bezier) برای بدست آوردن بهترین پروفیل که در آن نیروی اکستروژن و تنش در سطح قطعه کار و ابزار کمترین مقدار باشد پایه گذاری شده است پروفیل بدست آمده به نسبت اکستروژن، خصوصیات ماده قطعه کار و ضریب اصطکاک وابسته می باشد نتایج حاصل از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ABAQUS و نتایج تجربی نشان میدهدکه پروفیل بهینه بدست آمده دراین مقاله در سطح تنش پایین تری نسبت به پروفیل قالب مخروطی بهینه بدست آمده در منابع دیگر می باشد.