سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل عبدالحسینی – آزمایشگاه ابر رسانایی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی سلامتی – آزمایشگاه ابر رسانایی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی – آزمایشگاه ابر رسانایی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محبوبه مدنی – برق منطقه ای اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله ما به ساخت سیم ابر رسانا بر پایه ابر رسانای BSCCO به روش PIT می پردازیم . برای اسخت یک سیم با چگالی جریان خوب باید از پور مناسبی استفاده کنیم، به همین منظور اثر اندازه ذرات پودرهای اولیه در ریز ساختار و خواص بین دانه ای ابر رسانای بس بلور Bi-2223 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها به روش واکنش حالت جامد تهیه شدند. پودرهای اولیه پس از مرحله تکلیس به مدت ۱، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۸۸ ساعت آسیاب شده و سپس در دمای ۸۶۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۸۰ ساعت دارای شرایط بهیه است. نتایج XRD نشان می دهد که با افزایش مدت زمان آسیاب درصد فاز Bi-2223 افزایش می یابد. آنالیز پذیر رفتاری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی ، افزایش چگالی جریان بحرانی با کاهش اندازه ی ذرات اولیه را نشان می دهد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می دهند که با ریز شدن پودرهای اولیه، پس از مرحله ی کلوخه سازی ابعاد دانه ها رشد بیشتری دارند. بنابراین افزایش درصد فازی Bi-2223 و رشد اندازه ی دانه ها از عوامل اصلی افزایش چگالی جریان بحرانی هستند. و در نهایت سیم ابررسانا را با پودر اولیه بهینه به روش PIT می سازیم.