سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن حقی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا ، کارشنا
مهران میرشمس – استادیار، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی فضایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
احد فضلی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مه

چکیده:

در این مقاله مدل طراحی کمانشی پوسته های استوانه ای تقویت شده توسط رینگ و استرینگر در معرض نیروی محوری فشاری و فشار خارجی که بر اساس استاندارد DNV استخراج شده است مورد بررسی قرار گرفته و توسط روش الگوریتم ژنی از نظر هزینه بهینه شده اند. متغیرهای در نظر گرفته شده در طراحی، ضخامت پوسته، ابعاد و تعداد تقویت کننده های طولی و عرضی هستند. قیود طراحی مربوط به پوسته، کمانش پانل رینگ، پانل استرینگر و محدودیت ساخت هستند. در نهایت برای الگوریتم معرفی شده، کد کامپیوتری تهیه شده است که صفحات ورودی آن توسط نرم افزار VB و کد آن توسط نرم افزار فرترن نوشته شده است. خروجی نرم افزار گراف همگرایی روش بهینه سازی و ابعاد متغیرهای طراحی می باشد و نتایج بدست آمده نسبت به حالت غیر بهینه و نتایج عددی بدست آمده توسط مقالات دیگر، مورد مقایسه قرار گرفته است.