سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدفرامرز رنجبر – استادیار دانشگاه تبریز
حسین خادم – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:
دراین مطالعه چرخه استاندارد توربین گاز همراه بازیاب شامل کمپرسور مبدل بازیاب محفظه احتراق و توربین گاز درنظر گرفته شده است سیال عامل چرخه هوای مرطوب با شرایط ورودی معلوم می باشد برای حل معادلات مربوط به مبدل فشرده از روش کیس لندن استفاده می شود و تمرک زاصلی روی افت فشار جریانها و کمینه کردن تاثیر آنها روی عملکرد چرخه می باشد افت فشار جریانهای عبوری از مبدل بازیاب موجب کاهش کار خالص خروجی چرخه می شود با افزایش حجم و اندازه مبدل میزان افت ها کاهش می یابد. درمبدل فشرده با کاهش حجم و سطوح مقاطع جریانها ضریب انتقال گرما افزایش می یابد و موجب بازیابی گرمای بیشتری می شود و نهایتا برای دستیابی به دمای بیشینه مورد نظر درچرخه گرمای ورودی کمتری موردنیاز بوده یعنی سوخت کمتری مصرف می شود و لی افت فشار جریانها افزایش می یابد که از طرف یکار تولیدی توربین گاز کاهش یافته که درنتیجه کارخالص چرخه تقلیل پیدا می کند.