سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامیر کرمی نژاد – عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید عنبرستانی – دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

استفاده از چرخ طیار (چرخ لنگر) برای ذخیره انرژی در تجهیزات مکانیکی دارای سابقه ی دیرینه ای می باشد. اما کاربرد این وسیله در باطری های مکانیکی بخصوص در سیستم های ماهواره ای جایگاه ویژه ای به آن ، در سالهای اخیر بخشیده است. در کاربردهای نوین این وسیله، افزایش دور و کاهش وزن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی با روشهای بهینه سازی و کاربرد مواد سبک ول در عین حال مقاوم انجمن گیرد. در مقاله پیش روی، با استناد به آخرین کارهای انجام شده روش الگوریتم ژنتیک در یافتن ترکیب بهینه سه نوع ماده ی مرکب بکار رفته وسپس به عنوان یک کار جدید، تاثیر حرارت در میزان جذب انرژی چرخ طیار بررسی شده است. با توجه به نتایج تحقیق ضمن تاکید بر لزوم قرار گرفتن مواد نرمتر در لایه های داخلی نشان داده شده است. که استفاده تعدادی بیشتر از مواد مرکب با خصوصیات مکانیکی متفاوت سبب افزایش ظرفیت جذب انرژی چرخ طیار می گردد. همچنین تغییرات دما تاثیر قابل توجهی در میزان جذب انرژی خواهد داشت به طوریکه تغییرات دمایی به میزان ۱۰۰ درجه سانتی گراد ، تغییراتی حدود ۳۰ درصد در میزان جذب انرژی چرخ طیار را سبب خواهد شد که این موضوع برای طرحی چرخ طیارهای نوین بسیار حایز اهمیت می باشد.