سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد آزادی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
شهرام آزادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرشاد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود مرادی – دانشجوی دکترای مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مسائل مهم در صنعت خودرو ، کاهش وزن آن در مقابل بهبود رفتار سازه ای تحت قیودی همانند ایمنی در تصادف ، صدا ، ارتعاشات و ناهنجاری(NVH) می باشد. در این مقاله ، درب عقب خودرو با بکارگیری روش رویه پاسخ، بهینه سازی چند منظوره شده است . در ابتدا، بدنه یک خودرو بطور کامل در نرم افزار Catia مدلسازی و در نرم افزار Hypermeshالمان بندی شده است. سپس تحلیل مودال مدل اجزاء محدود توسط نرم افزارMSC.NASTRAN به منظور محاسبه فرکانس ها و شکل مودهای مربوطه انجام پذیرفته است . در ادامه ، نقشه فرکانسی جزء مورد نظر استخراج و با یک نقشه فرکانسی مرجع مقایسه و نواقص آن مشخص گردیده است . روش رویه پاسخ برای متغیرهای طراحی در نظر گرفته شده تا بتوان رفتار ارتعاشاتی خودرو را بهینه و وزن خودرو را کمینه نمود.