سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شاکری – استاد دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
اکبر علی بیگلو – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مرتضی ابوحمزه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق، چیدمان لایه ها در پانل استوانه ای مرکب بهینه گردیده است. ابتدا یک سیستم از شبکه های عصبی مصنوعی جهت تولید رفتار ارتعاش آزاد سازه طراحی شده است. برای تهیۀ مجموعه های آموزش و ارزیابی شبکه ها از تحلیلهای المان محدود استفاده گردیده است. سپس، با استفاده از سطوح پاسخ شبکه های عصبی، چیدمان بهینۀ لایه ها برای اولین فرکانس طبیعی ماکزیمم با به کارگیری الگوریتم ژنتیک به دست آمده است. در نهایت، نتایج با بهینه سازی همراه با تحلیلهای المان محدود و الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده و کارایی روش نشان داده شده است.