سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
حسن شکری واحد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور – رشت کیلومتر ۵ جاده تهران
م. ک. معتمد – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

بمنظور بهینه سازی مدیریت آبیاری و کود ازته در شرایط خشکسالی در شبکه آبیاری گیلان این آزمایش به صورت اسپلیت پلات برپایه طرح بلوک کامل تصادفی طی سال های زراعی ۶و ۱۳۸۵ در رشت انجام شد. تیمارهای آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و مقادیر مختلف ازت به عنوان فاکتور فرعی اعمال شد. نتایج نشان داد روش آبیاری تناوبی با دور ۸ روزه ضمن حفظ عملکرد در حد روش معمول غرقاب دائم باعث کمتر شدن مصرف آب و صرفه جویی معادل ۴۰ درصد در میزان آب مصرفی در طول دوره رشد و افزایش راندمان کاربرد آب به میزان ۶۰ درصد می شود. در بین تیمارهای مصرف کود ازته نیز اعمال ۶۰ کیلوگرم ازت خالص (حدوداً ۱۲۰ کیلوگرم کوداوره) درهکتار نیز بهترین عملکرد را ارائه کرده است. در مجموع تیمار آبیاری ۸ روزه با مقدار ۶۰ کیلوگرم ازت خالص ضمن کمتر نمودن مصرف آب، بالاترین بهره وری کاربرد آب را داشته است. هیچگونه اثر متقابل بین میزان ازت بکار رفته در شالیزار با روش آبیاری مشاهده نشد.