سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ایزدی دربندی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
علی محمد شکیب – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
حسین جعفریان – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

ترشک گیاهی علفی و دو پایه از خانواده پلی گوناسه است که از طریق رویشی و زایشی می تواند ازدیاد گردد خصوصیات ویژه این گیاهی از جمله تعداد کم کروموزم دوپایه بودن و جود کروموزوم های جنسی و کوتاه بودن دوره رشد و نمو موجب شده است تا بعنوان یک گیاه معدلد مطالعات ژنتیکی و مولکولی تعیین جنسیت مورد استفاده قرار گیرد.