سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود شعبانی نژاد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره
علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره
بهروز رضائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز
منوچهر کلافی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره

چکیده:

با استفاده از روش بسط موج تخت، ساختار باند فوتونی بلورهای فوتونی دو بعدی با ساختار هگزاگونال از میله های نا همسانگرد تلوریم با شکلهای هندسی مختلف در زمینه هوا محاسبه شده است. سه شکل مختلف از میله ها (دایروی، مربعی و هگزاگونال) در اینجا در نظر گرفته می شود. برای کاهش تقارن، یک میله تلوریم با کسر پر شدگی کمتر و شکلهای مختلف در مرکز سلول واحد شبکه اضافه می کنیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ترکیب کاهش تقارن شبکه و دوران میله های غیر دایروی می تواند پهنای گاف فوتونی را افزایش دهد. در این مقاله برای بهینه سازی گاف فوتونی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.