سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مسگری شادی –
سیداسماعیل رضوی –

چکیده:

هدف از این تحقیق امکا نسنجی استفاده از سیستم خورشیدی و طراحی آن برای گرمایش فضا و آب برای یک ساختمان(UA=400 W/C) میباشد که در عرض جغرافیایی ۳۸/۵ درجه سانتیگراد و طول جغرافیایی ۴۶/۱۷ درجه سانتیگراد قرار دارد. برای این منظور کدیبه زبانC نوشته تمامی پارامترهای مؤثر در طراحی در آن گنجانده شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که در طراحیبرای سردترین روز سال با متوسط دمای محیط °C٥-در ساعات غیر آفتابی ( معادل محیطی با چندین ساعت دمای°C١٠ – در شب )کمینه سطح گردآورنده خورشیدی ( دو شیش های ) لازم بایدm2 ١٥٠باشد تا دمای مخزن ذخیره گرمااز °C ٥٥ پایین تر نرود . در فصل گرما برای گرمایشlit٣٠٠آب تا دمای °C٥٦، کمینه سطح گردآورنده خورشیدی لازم ( با شیشة یک جداره ) m2 ٤میباشد. در این جا مشخص م یگردد که کارکرد گردآورنده خورشیدی با شیشه های یک و دو جداره تقریبًا یکسان بوده در حالیکه در فصل سرما گردآورنده خورشیدی با شیشة یک جداره قابل استفاده
نیست .