سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جعفر نجفی زاده چناری – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی کمک پناه – دانشیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
حمید محرمی – بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

برآورد صحیح ظرفیت باربری پی های عمیق (شمع) در پروژه های عمرانی مانند پل ها، سازه های دریایی و ساختمان های بنلد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سهم قابل توجهی از تامین پایداری و درجه ایمنی اینگونه سازه ها متوجه پی آنهاست. از سوی دیگر، هزینه اجرای پی های عمیق در برخی موارد حتی تا حدود نیمی از هزینه کل طرح را در بر دارد. لذا طرح بهینه شمع ها و به ویژه تعیین ظرفیت باربری آنها باید با دقت خاصی انجام پذیرد. علی رغم مخارج بیشتر، در عمل موارد متعددی وجود دارد که برای ایمنی ساختمان درمقابل نشست و عوامل دیگر، ازپی های شمعی استفاده می شود. در این تحقیق چند مساله گروه شمع مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و بر اساس تکنیک بهینه سازی هزینه تمام شده ساخت، به عنوان پاسخ مساله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برنامه ای به زبان Matlab نیز تهیه شده است. برای انجام عملیات بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده گردیده است.