سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سونیا جم – پژوهشگر، کارشناس مهندسی شیمی
ساناز آناهید – پژوهشگر، کارشناس مهندسی شیمی
احمد توسلی –

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار از فرآیند سنتز دو مرحله ای فیشر- تروپش با استفاده از کاتالیست های آهن و کبالت که در دو ناحیه متفاوت دمایی عمل میکند، جهت تولید سوختهای مایع از گاز سنتز استفاده شده است. کاتالیست آهن با گزینش پذیری بالا نسبت به آلفا – الفینها در بستر ابتدایی راکتور و کاتالیست کبالت – روتنیم با فعالیت بالا و گزینش پذیری مطلوب محصولات مایع در بستر دوم راکتور استفاده شد. گاز سنتز با نسبت هیدروژن به منواکسید کربن یک به بستر اول راکتور دو بستره وارد می شود. الفین های تولید شده در بستر اول به همراه گاز سنتز واکنش نکرده و جریان گاز سنتز دوم با نسبت هیدروژن با منواکسید کربن بالاتر وارد بستر دوم راکتور می شود. جذب مجدد و رشد الفین های تولید شده در بستر اول در سطح کاتالیست بستر دوم، سبب سوق دادن محصولات سنتز به سمت محصولات سنگیت تر شدند. گزینش پذیری متان در راکتور دوبستره ۱۱% کمتر از مقدار مشابه درسیستم تک بستره گردید. گزینش پذیری گازهای سبک C2-C4 به میزان ۲۱% کاهش یافت. همچنین گزینش پذیری محصولات مایع C5 به میزان ۱۹/۷% در سیستم دو بستره افزایش یافت.