سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن فرهمندآذر – استادیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سیامک طلعت اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

سازه های فضائی یکی از متداولترین سازه های مدرن محسوب می شوند که طی چند دهه اخیر رواج زیادی یافت هاند. یکی از انواع سازه های مذکور گنبدهای فضائی می باشند که نسبت به سایر سازه های فضائی دارای مزایای قابل توجهی هستند اما مسأله بهینه سازی این سازه ها همواره از معضلات خاص آنها محسوب م یشود؛ بطوریکه در گذشته غالباً معماران و مهندسان مجبور بودند برای طرح این ساز هها از جداول نامفهوم و حجیمی استفاده کنند که بالطبع سرعت عمل و امکان بررسی طرحهای مختلف و رسیدن به یک طرح بهینه را از آنها می گرفت. در این مقاله گنبدهای فضائی با یک روش جدید بهینه سازی به نام روش EAS که یکی از الگوریتم هایACOمی باشد، بهینه شده اند. مقایسه ای بین نتایج حاصل ازاین طراحی با روش EAS و طراحی با استفاده از روشهای بهینه سازی دیگر انجام شده است.