سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی میرعشقی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک. دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکا
زعفر ریاضی مبارکی – کارشناس ارشد مهندسی پرتوپزشکی

چکیده:

ابعاد سیستم و آشکار ساز از پارامترهای اصلی تعیین کننده حساسیت و حد تفکیک تصاویر PET هستند. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی یک سیستم PET حلقوی به کمک کد EGS4، شعاع سیستم و ابعاد آشکارساز مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه PSF سیستم برای چندین شعاع مختلف، ابعاد گوناگون آشکارساز و مکان های مختلف چشمه به دست آورده شده و سپس اثر آنها روی پارامترهای حساسیت و حد تفکیک مکانی سیستم بررسی شده است. همچنین با تغییر آستانه انرژی تبعیضگر، اثر همزمانی های پراکندگی بر روی کیفیت تصاویر مطالعه شده است.