سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر حسینی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا به ساختارشبکه های توزیع که درشرایط گوناگون محیط طبیعی وشهری و روستایی احداث شده اند پرداخته شده است و به عوامل جوی وخارجی وتجهیزاتی که باعث بروزحوادث و اتفاقات درشبکه های توزیع می شود اشاره می گردد.و سهم هرکدام ازعوامل فوق که باعث خاموشی های ناخواسته اتفاقی درطی سالهای ۸۱و۸۲و۸۳ بوده محاسبه گردیده است با تعریف شاخصهای خاموشی ها درقالب نرخهای خاموشی به تجزیه و تحلیل انرژی های توزیع نشده پرداخته شده است بررسی های فنی و اقتصادی و منابعی راکه دراثرانرژی های توزیع نشده حاصل نشده بعمل آمده است علل کاهش خاموشی ها مشخص و نتیجه آن منجر به بهبود پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های برق گردیده است .