سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین الله اسکندری – رئیس اداره کل سرویسهای مهندسی پالایشگاه تهران

چکیده:

بهینه نمودن شبکه توزیع می تواند باعث کاهش هزینه تولید و در نتیجه مصرف بهینه انرژی می گردد . در این مطالعه شبکه توزیع فرآورده های نفتی در استان اصفهان مورد تحقیق قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که روند فعلی توزیع فرآورده های نفتی در استان اصفهان بهینه نیست . با اعمال مدل ارائه شده در این مقاله می توان تا حدود ۸ میلیارد ریال در هزینه ها صرفه جوئی کرد .