سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های دریایی
علی فاخر – دانشیار گروه عمران دانشگاه تهران

چکیده:

با مطالعه اجمالی بر مقاطع موج شکن های پاره سنگی در حال احداث در کشوربه نظر میرسد به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی وذخایر محدود سنگ میبایست تدبیری اندیشیده شود عدم هم سو نگری طراحان داخلی در طراحی و اجرای سازه های دریائی موجب شده است ک ه ایده های متفاوت درانتخاب عرض لایه مغزه این نوع موج شکن ها مشاهده شود دراین مقاله ابتدا بصورت مختصربه شناسائی موج شکن های پاره سنگی پرداخته شده است سپس اهمیت موضوع مقاله از نظر اقتصادی باتوجهه حجم بالای پروژه های دریائی در کشو ربیان گردیده است مطالعه آماری اؤ عرض مغزه چندموج شکن داخلی و خارجی وتحلیل ان ومطالعه عملکرد اجرائی ماشین الات ونهایتا ارایه چند راهکار اجرائی و نتیجه گیری ازجمله موارداین مقاله میباشد