سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر مهران سپهری – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رویکرد مهندسی مجدد بازاندیشی بنیادی کسب و کار و بازطراحی ریشه ای فرایندهای سازمان است . در این رویکرد
محدوده و جریان وضع مطلوب کسب و کار کاملاً متفاوت از وضع موجود طراحی می شود . بازآفرینی وضعیت
مطلوب دشوارترین و مبهم ترین مرحله مهندسی مجدد است . از آنجا که راهکارهای متداول در صنعت و ادبیات
مبهم و تقریبی است، در این مقاله راهکار استفاده از روش بهینه کاوی پیشنهاد می شود که در آن می توان از بهت رین
روشها در صنعت های مشابه و غیرمشابه الهام گرفت . روش بهینه کاوی که عملکرد و فرایندهای سازمان را با
سازمانهای برتر مقایسه می کند می تواند مبنای طراحی مجدد سازمان و روشهای کسب و کار باشد.