سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عظیم شیردلی – کارشناس عالی طرح لایروبی بهمنشیر – اهواز – سازمان جهاد سازندگی خوزستان
محمود شفاعی بجستان – کارشناس عالی طرح لایروبی بهمنشیر – اهواز – سازمان جهاد سازندگی خوزستان
محمدرضا شافعی نیا – کارشناس عالی طرح لایروبی بهمنشیر – اهواز – سازمان جهاد سازندگی خوزستان

چکیده:

رودخانه بهمنشیر که به موازات اروند جریان دارد مهمترین منبع تامین آب شرب کشاورزی منطقه خرمشهر و آبادان می باشد جریان این رودخانه از بالا دست تحت تاثیر جریان کارون و از پائین دست تحت تاثیر جزر و مد خلیج فارس قرار دارند مدهای بلند همواره به عنوان خطری برای کشاروزی و محیط زیست مطرح می باشد همچنین وقوع سیلابهای زمستانه و بهاره و عبور آنها از طریق کانال حفار به اروند و بهمنشیر از مسائل و معضلات آن منطقه بهشمار می رود.
بر طبق مطالعات گذشته به منظور کنترل شوری در بهمنشیر احداث دو سد در بالا دست و پائین دست آن یعنی کیلومترهای (۱ و ۵۸ از محل سه شاخه) در نظر گرفته شده است. اندازه گیری های صحرائی در حالت جزر و دی و در شرایط فعلی در بازه های مختلف رودخانه انجام یافته که نتایج حاصله با پیش بینی های اولیه تا حدودی مغایرت دارد . در این مقاله ضمن بررسی واقعیتهای موجود و مسائل سیلاب منطقه و کنترل شوری نشان داده شده است که باید جدید نظر اساسی در خصوص سازه های کنترل شوری به منظور عبور سیلابها و کاهش هزینه های اجرائی سدها انجام شود.