سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حکیم فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ، گروه شیمی
حفظ الله مظلومی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، گروه شیمی

چکیده:

با توجه به مصرف فراوان سموم ارگانو فسفره برای مقاصد کشاورزی و اثرات مخرب این ترکیبات بر روی محیط زیست، خصوصا اکوسیستم های آبی، شناسایی و اندازه گیری باقیمانده این سموم در نمونه های آبی ضروری می باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، روش های شیمیایی به سرعت برای اندازه گیری این آلاینده ها توسعه یافته اند.در این پروژه با استفاده از روش میکرو استخراج با فاز جامد(SPME) برخی سموم صنعتی رایج (مالایتون و دیازینون) مورد تجزیه قرار گرفته استSPMEروشی سریع و مستقیم برای آماده سازی نمونه می باشد. در اینمطالعه از فیبر کربن به عنوان جاذب استفاده شده و اندازه گیری سموم، پس از عمل میکرو استخراج توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی(GC) با آشکار ساز یونیزاسیون شعله (FID) انجام پذیرفته و حد تشخیص بدست آمده با آشکار سازFID در حد ng/L بوده است