سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر اکرامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد حق نظر – کارشناس ارشد مهندسی متالورژنی گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صن

چکیده:

استفاده زیاد از الکترودها در دمای بالا و تحت فشار حالت پهن شدگی و سایش و تغییر شکل هندسی را در نوک الکترود بهمراه دارد، که پس از تعداد خاصی باعث کاهش کیفییت و استحکام جنش می شود. لذا لازم است الکترود تعویض شود و یا پروفیل سر آن به کل اولیه باز گردد. از طرفی با توجه به این که تعداد زیادی از این الکترودها در خطوط تولید خودرو استفاده میشود، و همچنین با توجه به پایین بودن عمر آنها می توان با باز گرداندن پروفیل نوک آنها به شکل اولیه، عمر آنها را افزایش داده و همین طور با به موقع انجام دادن این عمل از صرف هزینه های اضافی جلوگیری کرد.
در این تحقیق اثر پارامتر سطح مقطع الکترود بر استحکام نقطه جوشها بررسی شده و با توجه به تعداد مقاط مشخص در هر دستگاه جهت انجام تیز کردن سره های الکترود، تعداد بهینه محاسبه شده است. علاوه بر اینکه جوش عاید شده به لحاظ مکانیکی و متالورژیکی باید کیفیت مطلوبی داشته باشد طول عمر الکترودهای مورد استفاده نیز باید بهینه باشد بنابراین پارامترهای اثر گذار در جوش و کنترل آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مبنای آزمایشات انجام شده بررسی خواص مذکور در بازه ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ عدد نقطه جوش در ایستگاه پانل کوارتر خط تولید بدنهع شرکت سایپا می باشد که نهایتا به انتخاب بهینه برنامه در سینگ نوک الکترود انجامیده است. تا حال تحلیل بر اساس تک تک پارامترها صورت گرفته چنانچه با استفاده از تحلیل رگرسیون و کمک گرفتن از نرم افزار Mini tab، تاثیر همه پارامترها را در کنار هم داشته باشیم بر تعداد نقطه جوشهای متفاوت معادله رگرسیون بدست آمدهاست. بنابر نتایج حاصله، با تنظیم دستگاه روی تعداد نقطه جوش مورد نظر در این ایستگاه حداقل ۱۵% صرفه جویی خواهیم داشت. نتایج حاصله با در نظر گرفتن شرایط هر ایستگاه در خط تولید قابل تعمیم می باشد.