سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمدعلی ولی پورولامدهی – مؤسسه غیرانتفاعی آمل
ابوالفضل رنجبر نوعی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
سیدجعفر فاضلی ابلویی –

چکیده:
این مقاله همزمان سازی پایدار سیستم آشوبی نیوتن- لیپنیک کوپل شده ی انتشاری را بر اساس تئوری پایدار لیاپانوف با کاندیدا شدن معادله ریکاتی که از روش دوم لیاپانف نشأت شده است، بررسی می کند. به طوری که با استفاده از این تئوری، شرایط بسیار مناسب و مطلوبی از پایدار شدن همزمان سازی ارائه داده می شود؛ و توسط آن سیستم های متغیربا زمان به طور کلی، در حالتی که ضرایب سیستم ثابت و یا متغیر با زمان درنظر گرفته شوند؛ پایدار می شوند. این روش در مقایسه با دیگر روش های ارائه شده برای همزمان سازی پایدار؛ به دلیل این که محدوده وسیعی از رنج ضرایب را دربر می گیرد؛ کاربردی تر می باشد. این روش، پایداری همزمان سازی سیستم های کوپل شده ی انتشار را برای دو سیستم مشابه و غیرمشابه تضمین می دهد. با توجه به این که اکثر سیستم های طبیعی از نوع متغیر بازمان می باشند؛ لذا این مقاله مشکل پایدار ساختن همزمان سازی سیستم های متغیر با زمان به فرم (x(t)=A(t)x (t)+B(t)u(t را از طریق طراحی کنترل کننده هایی که از روش دوم لیاپانوف نشأت می گیرند، مرتفع می کند. شبیه سازی های عددی صحت و کارآیی روش ارائه شده را تأیید می کند.