سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ترابی حقیقی – کارشناس ارشد عمران، سازمان آب منطقه ای فارس شیراز خِیابان ارم
سیدمحمدعلی زمردیان – دکترای مهندسی عمران، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
میترا دهقانی – کارشناس کامپیوتر، سازمان آب منطقه ای فارس شیراز خیابان ارمک

چکیده:

صرف نظر از نیروگاه های آبی بزرگ کشور نظیر دز و عباسپور که به علت شرایط ویژه تولید انرژی می بایست همواره در مدار شبکه سراسری برق قرار گیرند، نیروگاه هایی در کشور وجود دارد که عملکرد آنها وابسته به نیاز آب کشاورزی می باشد، یعنی هنگامی نیروگاه وارد مدار می شود که تقاضا برای تامین آب وجود داشته باشد. سدخاکی درودزن در ۸۵ کیلومتری شمال غربی شیراز بر روی رودخانه کر در حوزه آبریز دریاچه بختگان قرار دارد، این سد دارای دو واحد نیروگاه آبی بوده که در مجموع با تولید ۱۱ مگاوات ساعت انرژی به شبکه سراسری متصل می باشد. آمار بهره برداری از سد حکایت از وقوع سرریز در ۲۱ سال از ۳۰ سال دوران بهره برداری از سد می باشد. وقوع این سرریزها موجب به هدر رفتن حجم قابل توجهی آب می شود که در صورت وجود برنامه مناسب برای تخلیه طی ماههای دی، بهمن و اسفند شاید بتوان قسمت عمده ای از آب به هدر رفته را صرف تولید انرژی کرد. در مقابل همواره این نگرانی وجود دارد که در صورت شروع زودهنگام تخلیه، آبگیری کامل سد با شکست مواجه شود. بررسی آماری ورودیهای مخزن در دوران ۳۰ ساله بهره برداری منجر به تدوین یک برنامه بهره برداری و تخلیه در ماههای فوق الذکر گردیده است. بعد از تدوین این برنامه، سری زمانی داده های
ورودی و شرایط واقعی مخزن مورد شبیه سازی قرار گرفت و نتایج قابل قبولی به دست آمد.