سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد اقلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
حامد شکوری گنجوی – استادیار دانشگاه تهران
داود منظور – استادیار دانشگاه امام صادق

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی و ساختار الگوهای بهینه یابی کوتاه مدت (استاتیک) تولید و مبادله در شبکه های برق به هم متصل، و ضمن معرفی ساختار الگوهای بهینه یابی بلند مدت (دینامیک) بازارهای برق منطقه ای، نتایج حاصل از اجرای الگوی کوتاه مدت در خصوص مبادلات برق میان ایران و کشور ترکیه گزارش خواهد شد . در توصیف الگوهای بهینه یابی کوتاه مدت
و بلند مدت به معرفی تابع هدف، پارامترها، متغیرها و محدودیت های مورد نیاز خواهیم پرداخت . نتایج نشان می دهند که صادرات برق از ایران به ترکیه می تواند تا سقف ۹۹۵ مگاوات افزایش یابد.