سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا عصاره – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاور
سید محمد علی زمردیان – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
ستار علینقی زاده بهبهانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاور

چکیده:

با توجه به بالا بودن خسارات ناشی از شکست سد، توجه به این پدیده همزمان با طراحی سد حائز اهمیت فراوانی می باشد . مطالعات ارزیابی ریسک ناشی از شکست سدهای خاکی نیازمند پیش بینی پارامترهـای شکست و تخمین پیک جریان خروجی از مقطع شکست می باشد . در این پژوهش ، بهینـه یـابی ضـرایب روابط موجود برای پیش بینی ماکزیمم جریان خروجی و سایر پارامترهـا بـا بـه کـارگیری روش هوشـمند الگوریتم ژنتیک انجام شد . نتایج حاصله حاکی از کارآیی روش مورد استفاده بوده و روابط با ضریب بهینـه می توانند برای پیش بینی پارامترهای مذکور در طراحی ها مورد استفاده قرار گیرند .