سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد واقفی – مهندس , عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
غلامرضا رخشنده رو – دکتر, استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در طرح نیروگاه های برق آبی کوچک مدنظر طراحان قرار می گیرد محاسبات هیدروانرژی می باشد. در این مقاله فرآیند بهینه یابی هیدروانرژی در سه مرحله مبنای بررسی قرار گرفته است. در مرحله اول ظرفیت بهینه نیروگاه برای تولید برق پایه برای دبی های با احتمال وقوع مختلف مدنظر قرار گرفته است. در مرحله دوم ظرفیت بهینه نیروگاه برای تولید پیک حداکثر و مازاد پایه براساس دبی طرح حاصل از مرحله اول انجام گرفته است و در مرحله سوم به بهینه کردن مجدد اقتصادی دبی طرح بر اساس ظرفیت بهینه شده در مرحله دوم پرداخته شده است. بحث و نتیجه گیری پیرامون مراحل مختلف درمورد چندین نیروگاه برق آبی در دست اجرا واقع در غرب کشور در این مقاله بررسی گردیده است.