سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود کیخوائی – استادیار گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان – دانشکده علوم گروه شیمی
زهرا احمد آبادی – مدرس شیمی

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون برای اندازه‌گیری گازهای موجود در اتمسفر محیط‌های کار، امروز تکنیک‌های سریع نمونه‌برداری به آماده‌سازی نمونه عاریت حلال تک مرحله‌ای در حال توسعه و گسترش می‌باشند. استخراج غشایی به همراه اینترفیس جاذب Membrane Extraction with a Sorbent Interface, MESI یک تکنیک نمونه‌برداری، تقلیظ و انتقال نمونه به درون سیستم‌های آن دیگر مختلف مانند کروماتوگراف گازی GC می‌باشد که ترسی های سری به صورت ردگیری پیوسته Continuous monitoring ترکیبات آلی را در هر مکان و در ماتریس‌های پیچیده امکان‌پذیر می‌نماید. در این تحقیق این سیستم جدید MESI ساخت و بهینه شده با کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار سازیونش شعله GC-FID کوپل گردید و سپس برای تجزیه به صورت تدریجی پیوسته محصولات گازی بنزین، تولوئن ، اتیل بنزین و ایزومرهای گزلین BTEX به کار رفت . آزمایشات اولیه نشان دادند که حتی با زمان احتباس نزدیک یک دقیقه میزان تغلیظ آنالیز ها پیش از آن نیست و ۲۰۰ برابر افزایش می‌یابد. حد تشخیص با این روش برای بنزین ۱۰ ppt تعیین گردید.