سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان –
احمدرضا قاسمی –
هوشنگ وفایی –

چکیده:

عوامل مختلفی در تعیین کیفیت آب زیرزمینی مؤثر هستند. بررسی و شناخت این عوامل دارای نقش مثبتی در امور مدیریت منابع آب زیرزمینی می‌باشد. در این تحقیق عوامل کنترل کننده کیفیت آبخوان دست اسدآبادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبقات آبرفتی دشت در کنار قابل تفسیر باعث تشکیل کف نمکی شده که املاح زیادی را وارد منابع آب زیرزمینی می‌نماید. وضعیت شاخص اشباع کانی‌های هالیت ، ژیپس ، دولومیت و کلسیت در آب زیرزمینی دشت اسدآبادی در مقایسه با تغییرات مکانی نسبت‌های NA/CL ، MG/MG_CA و CA/CA+SO4 مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که موقعیت کف نمکی دشت مهم‌ترین عامل تعیین کننده غلظت یون‌های کلر و سدیم باشد. علاوه بر این غلظت نسبی دینی آن‌ها تحت تأثیر تبادل کاتیونی نیز قرار دارد. یون کلسیم نیز از انحلال سنگ‌های دگرگونی کربنات وارد آب زیرزمینی دشت می‌گردد. البته وقوع تبادل یونی در بعضی از قسمت‌های پست باعث کاهش نسبی غلظت این یون گردیده است. در این منطقه شیست ها به عنوان منشأ اصلی منیزیم مطرح هستند.