مقاله به دام اندازي حد واسط هويزگن حاصل از واکنش ايزوسيانيدها با آلکين هاي فعال: روشي کارآمد براي سنتز ترکيبات آلي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: به دام اندازي حد واسط هويزگن حاصل از واکنش ايزوسيانيدها با آلکين هاي فعال: روشي کارآمد براي سنتز ترکيبات آلي نوين
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکين فعال
مقاله ايزوسيانيد
مقاله حد واسط دو يوني
مقاله حدواسط هويزگن
مقاله واکنش چندجزيي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: باژرنگ ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حدواسط هاي دو يوني (دو قطبي) گونه هايي ناپايدار و بسيار واکنش پذيرند که در بسياري از واکنش هاي آلي به صورت درجا ايجاد شده و در جريان واکنش با واکنش گرهايي ديگر به دام مي افتند و فراورده واکنش را توليد مي کنند. روش هاي بسياري براي ايجاد انواع گوناگون حد واسط هاي دو يوني معرفي شده است. يکي از متداول ترين روش ها، افزايش نوکلئوفيل هاي غير پروتيک به آلکين هاي فعال است و حد واسطي که به اين روش ايجاد مي شود به حدواسط هويزگن شهرت دارد. از جمله نوکلئوفيل هايي که با حمله به آلکين هاي فعال، منجر به ايجاد حدواسط هاي هويزگن مي شوند، ايزوسيانيدها هستند. در دو دهه اخير مقاله هاي بسياري با موضوع به دام اندازي حد واسط هويزگن حاصل از واکنش ايزوسيانيدها با آلکين هاي فعال توسط ترکيب هاي آلي مختلف منتشر شده است. در اين مقاله مروري، جنبه هاي مختلف اين مقاله ها به ويژه در ارتباط با نقش واکنش گرهاي به دام اندازنده و مکانيسم عمل آنها با جزييات بيشتر مورد بحث واقع مي شود.