سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا شاهنده – دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف
جلیل وحدتی خاکی – دانشکده مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رفتار ترمودینامیکی محلولها و فازهای متفاوت که از ترکیب دو عنصر پدید می آیند، شکل و اجزاء دیاگرام تعادلی آن دو جزء را مشخص می کند . رسم دیاگرام فازی با استفاده از این خواص
ترمودینامیکی انجام شده و در صورت صحیح بودن فرض هایی که در مورد محلولها و فازها می گردد دیاگرام فازی محاسبه شده با دیاگرام واقعی تطابق کامل دارد . در اینجا دیاگرام فازی دو جزئی را موجود فرض کرده ( م ثلاً با انجام آزمایشاتی که دیاگرام فازی را حاصل می کند ) و با استفاده از مدلهای ترمودینامیکی مختلف برای محلولها و فازهای موجود در دیاگرام فازی، محاسبات رسم دیاگرام صورت می پذیرد . این دیاگرام از دیاگرام فازی واقعی انحراف نشان می دهد . به کمک الگوریتمهای همگرایی خاص رفتارهای فرض شده اصلاح شده و اختلاف بین دو دیاگرام فازی فرضی و واقعی به حداقل می رسد و به این وسیله راهی برای برآورد رفتار ترمودینامیکی کلیه محلولها و فازهای موجود در دیاگرام فازی در تمامی دماها حاصل می گردد .