سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید یوسف احمدی بروغنی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
عباس امراللهی رامشه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق یک روش طراحی شکل پیش فرم آهنگری در حالت سه بعدی با استفاده از تکنیک کاهش یافته به کمک اشکال پایه و روش سطح پاسخ ارائه گردیده است. هدف تکنیک کاهش یافته به کمک اشکال پایه کاهش تعداد بسیار زیاد متغیر طراحی مورد نیاز برای طراحی شکل پیش فرم در حالت سه بعدی می باشد. روش کاهش یافته به کمک اشکال پایه به ما کمک می کند تا بتوانیم شکل های مختلف پیش فرم را با وزن های مختلف با هم ترکیب کرده و بر اساس آن شکل بهینه را جستجو کنیم. برای یافتن بهترین شکل پیش فرم از یک تکنیک آماری به نام روش سطح پاسخ استفاده شده است. روش سطح پاسخ بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی اجزاء محدودی فرایند یک مدل رفتاری برای پیش بینی شکل بهینه ایجاد می کند. این تکنیک به منظور هدایت طراحی شکل پیش فرم برای قطعات با هندسه پیچیده سه بعدی پیشنهاد می گردد. شکل اولیه پیش فرم بر اساس روش سنتی توزیع جرم انتخاب می گردد.