سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا گرامی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، تهران،ایران
شاهرخ شاه حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، تهران،ایران
حمید گنجی – پژوهشکده مهندسی توسعه، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق مدل غیر فعال شدن ۱ کاتالیست دو عامله آهن – زئولیت در فرایند سنتز فیشر تروپش ۲ در یک راکتور بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. شرایط آزمایشگاهی به صورت نسبتهای مختلف دما و فشار عملیاتی و نسبتهای H2/CO اعمال گردید. برای به دست آوردن مدل غیر فعال شدن کاتالیست مدل یک بعدی شبه همگن راکتور حل شد. مجموعه معادلات ODE به دست آمده از نوع سخت بودند که توسط روش ۲ ODE حل گردید.