سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم بخشی – سازمان هواپیمایی کشوری، دفتر بررسی سوانح استاندارد پرواز

چکیده:

هدف از این مقال ه آگاهی افراد خواننده نسبت به روند طی شده توسط دفتر بررسی سوانح استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری به منظور ارائ ة توصیه های ایمنی است . ضمن اینکه در این مقاله کارکنان این صنعت اطلاعات کافی در زمین ة بررسی یک سانحه، حادثه و یا حادث ة جدی و نحو ة طبقه بندی آ نها، انتخاب گروه های بررسی کننده، روش های بررسی و چگونگی ارائ ة گزارش نها یی پیدا می کنند ، همچنین مشخص می شود که گروه های بررسی کننده چگونه موارد را طبقه بندی و رسیدگی می کنند و نهایتاً چگونه مسئول سانحه / حادثه مطالب هر گروه را جمع آوری کرده و به چاپ می رساند و سپس با ارسال این کتاب به کشورها یا شرکت ها و سازمان ها و مسئولان ذی ربط اطلاع رسانی کرده و توصیه های ایمنی را جهت اجرا صادر می کند .