سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – امور HSEQ پتروشیمی تبریز – شرکت ملی صنایع پتروشیمی
محمد حسین مهدی غلامی –
سیاوش درفشی –

چکیده:

به روز رسانی و پاسخ دهی سریع سیستم بهداشت و درمان در برابر حملات بیولوژیک، بخشی از آمادگی هایی محسوب می شود که مدیریت بهداشتی هر کشور برای شرایط اضطراری لازم است اتخاذ نماید و تسهیلات لازم برای آن نیز در قالب مدیریت شرایط اضطراری (EMERGENCY MANAGEMENT) پیش بینی گردد. از سوی دیگر، از این آمادگی ها و تسهیلاتمی توان در هنگام بروز همه گیری ناگهانی بیماریهای دیگر و اپیدمیک نیز استفاده نمود. بهرحال آنچه در حال حاضر در سیستم بهداشت و درمان صنعت نفت ، تحت عنوان مراقبت از بیماری ها وجود دارد چنانچه با تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز تقویت شود،قادر به پاسخگویی در چنین شرایطی خواهد بود. بیمارستان ها و کلینیک ها، خط اول مقابله با این پدیده محسوب می شوند و سایر مراکز بهداشتی درمانی کشور نیز نقش مهمی در این رابطه می توانند ایفاءنمایند.
پس از برنامه ریزی برای به روز رسانی سیستم بهداشت و درمان صنعت نفتدر برابر حملات بیولوژیکونقد و بررسی آن و سپس تایید نهایی برنامه و بازنگری آن طی دوره های زمانی مختلف، میتوان طرحرا به صورت دستورالعمل اجرایی تدوین و برای اجرا ابلاغ نمود. نخستین گام در تدارک چنین برنامه ایایجاد نظام ثبت و گزارش دهى سریع و بهنگام است . پس از ان تهیه لیست عوامل بیماریزای اولویت دارناشی از حملات بیولوژیک و بررسی وضعیتاپیدمیولوژیک این بیماریها کمک شایانی در موثر بودن اقدامات مربوط به کنترل عفونت در مواجهه با این بیماریها خواهد بود. اتخاذ تدابیر لازم پس از آلودگى بیولوژیکی محیط تحت اثر نیز می تواند در کاهش تلفات انسانی نقس اساسی ایفانموده و هزینه های جانی و مالی مرتبط با اقدامات کنترلی و پاکسازی محیط را کمتر نماید. جنبه هاى روانى این گونه حملات از موارد دیگر تاثیر گذار در فرایند آمادگی سیستم بهداشت محسوب گردیده و لازم است برنامه مناسبی برای ارتقاء وضعیت روانی بیماران تحت اثر ، تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شود. انجام مانورهای آمادگی و شناخت نکات قابل بهبود در برنامه نیز از اقدامات لازم برای به روز رسانی این طرح محسوب می گردد