مقاله به سازي برنامه هاي درسي آموزش عالي؛ گامي در جهت پرورش دانش آموختگان خلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: به سازي برنامه هاي درسي آموزش عالي؛ گامي در جهت پرورش دانش آموختگان خلاق
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله برنامه درسي مبتني بر مساله
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهمويي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منابع انساني محدودتر از منابع غني طبيعي نيستند. در عين حال، همان طور که منابع طبيعي ميزان معيني دارند و بايد با برنامه ريزي هاي دقيق علمي مورد بهره برداري قرار گيرند، منابع انساني نيز نامحدود نيستند و در بهره گيري کارآمد از آنها بايد کمال مراقبت به عمل آيد. پيشرفت هر جامعه، پيش از امکانات مالي به توليد و نوآوري افراد و نه تقليد و استفاده از راهنماي مکشوف و تقريبا منسوخ بستگي دارد. اولين شرط اجراي چنين سياستي ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش خلاقيت ها است. براي انجام اين مهم بايد برنامه هاي درسي آموزش عالي به صورت مساله محور و تلفيقي تدوين شوند. هدف اين مقاله، بررسي ضرورت و مزاياي بهره گيري اين رويکردهاي برنامه درسي در دانشگاه ها براي پرورش خلاقيت و نوآوري در دانش آموختگان بود.
نتيجه گيري: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بايد زمينه هاي لازم براي استفاده از رويکردهاي يادگيري عميق را فراهم آورند. به اين منظور، استفاده از شيوه هاي فعال تدريس که مستلزم توجه به فرآيند يادگيري و تحقق آن (و نه صرفا افزايش اطلاعات) و درگيري مداوم دانشجويان در يادگيري و تعامل بيشتر آنان با يکديگر و با معلمان خود است پيشنهاد مي شود تا روحيه و مهارت خلاقيت، نوآوري و حل مساله در دانش آموختگان پرورش يابد.