مقاله به سازي زمين به روش تزريق با فشار بسيار بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۷۵۷ تا ۷۷۲ منتشر شده است.
نام: به سازي زمين به روش تزريق با فشار بسيار بالا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق با فشار بالا
مقاله بهبود زمين
مقاله ستون خاك
مقاله سيمان
مقاله سد شهريار ميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بختيان بابك
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسبي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: ليتكوهي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تزريق با فشار بسيار بالا روشي براي اصلاح خاك است كه در آن آب يا دوغاب، با فشار بسيار بالا و سرعت زياد از طريق نازل هايي به داخل خاك تزريق شده و باعث تخريب ساختار خاك مي شود. طي اين فرآيند، بخشي از ذرات خاك و دوغاب از درون گمانه حفاري بيرون آمده و بخشي ديگر به صورت درجا با دوغاب مخلوط مي شوند. در نتيجه اين فرآيند، توده اي از خاك اصلاح شده به وجود مي آيد كه به آن اصطلاحا توده خاك – سيمان اطلاق مي شود. ستون هاي خاك- سيمان ايجاد شده از طريق روش تزريق با فشار بالا در داخل خاك، داراي مقاومت بالا، تغيير شكل پذيري اندك و نفوذپذيري بسيار پايين هستند و باعث تقويت خصوصيات خاك محل مي شوند. در مقاله حاضر ابتدا اصول تزريق با فشار بالا و عوامل موثر در اين روش تشريح شده است، سپس به بررسي نتايج حاصل از خاك برداري اطراف ستون هاي خاك- سيمان ايجادشده با تزريق با فشار بسيار بالاي آزمايشي و آزمايش هاي انجام شده روي نمونه هاي اخذ شده از اين ستون ها پرداخته شده است. با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون هاي مذكور، عمليات تزريق با فشار بسيار بالا باعث افزايش و تقويت خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خاك محل از جمله مقاومت فشاري تك محوري، چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي تا چندين برابر شده است. در پايان نيز مقادير پارامترهاي تزريق با فشار بسيار بالا براي دست يابي به اقطار بيشتر در سايت مذكور (بر اساس نتايج تزريق آزمايشي)، از قبيل سرعت بالا كشيدن مانيتور، سرعت دوران مانيتور، فشار آب، فشار دوغاب و فشار هوا پيشنهاد شده است.