مقاله به سوي نظريه سرمايه مجتمع زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: به سوي نظريه سرمايه مجتمع زيستي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه مجتمع زيستي
مقاله رشد درون زا
مقاله فضاي اجتماعي
مقاله جامعه فراگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمدي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهدف از اين مقاله معرفي مفهوم جديدي در برنامه ريزي به نام “سرمايه مجتمع زيستي” است. به طور يقين در برنامه ريزي کمبود مفاهيم وجود ندارد. اين مفاهيم که از ايده هاي متنوع نشات مي گيرند، ديدگاه هاي متفاوتي از برنامه ريزي ارايه مي دهند. اهم آنها عبارتند از: ۱- فرايند يا روشي براي رسيدن به وضعيت آينده مطلوب-اصطلاحا نظريه هاي برنامه ريزي؛ ۲- ايده هايي که برنامه ريزي را به عنوان مجموعه اي از نظريات محتوايي براي تشريح چگونگي پيدايش، تکامل، رشد، و افول جامعه انساني مشاهده مي کند-اصطلاحا نظريه ها در برنامه ريزي؛ ۳- ايده هايي که برنامه ريزي را به عنوان ابزار يا وسيله اي براي هدايت تغييرات به سوي يک هدف يا اهداف مشخص مي بيند-اصطلاحا نظريه ها براي برنامه ريزي. اين مقاله با رويکردي تحليلي به بررسي و تدقيق مفهوم نظريه سرمايه مجتمع زيستي، نقش، اهميت و جايگاه آن در طرح ها و برنامه هاي شهري پرداخته است. به عبارت ديگر توجه را به سوي دارايي هاي مورد نياز براي ساخت يک مجتمع زيستي موفق دعوت مي کند.