مقاله به سوي يک نظريه تفصيلي در انديشه هابرماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در علوم سياسي از صفحه ۲۴۷ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: به سوي يک نظريه تفصيلي در انديشه هابرماس
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوزيتيويسم
مقاله هرمنوتيک
مقاله نظريه انتقادي-فرهنگي و هابرماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مير ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوزيتيويسم، هرمنوتيک و نظريه انتقادي-فرهنگي، سه گفتمان علمي بودند که در دهه ۱۹۶۰ عرض اندام کردند. ديدگاه انتقادي، گفتمان هاي ديگر را به صورتي جدي به چالش کشاند. درون مايه نظريه انتقادي نفي و اثبات عرصه هاي مختلف (دانش، اقتصاد، سياست، آموزش و پرورش، فرهنگ توده اي و غيره) جامعه سرمايه داري متاخر است. سرمايه داري متاخر در قرن بيستم با پيدايش دولت رفاهي به تدريج شکل گرفت. در اين مرحله سرمايه داري از وضعيت آرماني اوليه (ليبرال-دموکراسي) تا اندازه اي دور شد و آبستن بحران هاي فراگير گشت. مبناي فلسفي نظريه انتقادي بر معرفت شناسي مبتني بر علاقه سه گانه: فني-ابزاري، علمي يا تفسيري و رهايي بخش، استوار شده است. تفاوت آن يا ديگر نظريات انتقادي، در رهايي بخشي آن است اين نظريه پوزيتيويسم را به خاطر بعد ايدئولوژيکي نقد مي کند؛ انديشه هاي پست مدرن را به اين دليل نقد مي کند که بنيان هاي دانش را بي اعتبار ساخته، فاصله دانايي و ناداني را از ميان برداشته و تلاش براي پيشرفت را در هاله اي از ابهام قرار داده است و هرمنوتيک را به خاطر محافظه کاري نهفته در آن که قادر به برملا کردن کژديسه هاي جامعه سرمايه داري نيست سرزنش مي کند.