مقاله به كارگيري الگوريتم جستجوي پراكنده مبتني بر روش Topsis در طراحي سيستم توليد سلولي چند هدفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: به كارگيري الگوريتم جستجوي پراكنده مبتني بر روش Topsis در طراحي سيستم توليد سلولي چند هدفه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله تشکيل سلول
مقاله بهينه سازي چندهدفه
مقاله روش تاپسيس
مقاله الگوريتم جستجوي پراکنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبربوراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عموزادخليلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يك مدل چندهدفه براي مساله تشكيل سلول توليدي با در نظر گرفتن مسيرهاي عملياتي چندگانه و حداكثر بهره گيري از ماشين ها، ارايه مي شود. سه هدف متعارض شامل: ۱)  حداقل نمودن كل هزينه هاي حركات بين سلولي، خريد ماشين ها، عمليات و نگهداري و تعميرات، ۲) حداكثر نمودن سطح بهره گيري از ماشين ها در سيستم توليدي و ۳) حداقل نمودن انحراف ميان سطوح بهره گيري از سلول ها (يعني بالانس نمودن باركاري بين سلول ها) ارايه مي شود. از آن جايي كه مدل رياضي پيشنهادي، جزء مدل هاي رياضي پيچيده است؛ يك الگوريتم جستجوي پراكنده چند هدفه براي به دست آوردن جواب هاي موثر طراحي مي شود. براي نشان دادن كارايي الگوريتم پيشنهادي، الگوريتم جستجوي پراكنده چند هدفه بر مبناي روش تاپسيس با الگوريتم NSGA-II كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته، بر روي مسايل نمونه مختلف و بر اساس شاخص هاي اندازه گيري گوناگون، مقايسه مي شود. نتايج محاسباتي، كارايي الگوريتم پيشنهادي را نسبت به الگوريتم ژنتيك نشان مي دهد.