مقاله به كارگيري الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: به كارگيري الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارسنجي
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله انتخاب ويژگي ها
مقاله درختان تصميم گيري
مقاله خوشه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورزرندي محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خان بابايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان تصميم گيري به عنوان يكي از تكنيك هاي داده كاوي مي توانند به اعتبارسنجي مشتريان بانكي بپردازند. مساله اصلي ساخت درختان تصميم گيري است كه بتوانند به طور بهينه مشتريان را طبقه بندي كنند. در اين مقاله يك مدل مناسب اعتبارسنجي مشتريان بانك ها براي اعطاي تسهيلات اعتباري متناسب با هر طبقه مبتني بر الگوريتم ژنتيك ارايه مي شود. الگوريتم هاي ژنتيك مي توانند با انتخاب ويژگي هاي مناسب و ساخت درختان تصميم گيري بهينه به اعتبارسنجي مشتريان كمك كنند. در ساخت اين مدل فرآيند توسعه در شناخت الگو و فرآيند CRISP براي اعتبارسنجي مشتريان به كار رفته است. مدل طبقه بندي پيشنهادي مبتني بر تكنيك هاي خوشه بندي، انتخاب ويژگي ها، درختان تصميم گيري و الگوريتم ژنتيك است. اين مدل به انتخاب و تركيب بهترين درختان تصميم گيري مبتني بر معيارهاي بهينگي و ساخت درخت تصميم گيري نهايي براي اعتبارسنجي مشتريان مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه دقت طبقه بندي مدل طبقه بندي پيشنهادي به طورتقريبي از تمام مدل هاي درخت تصميم گيري مقايسه شده در اين مقاله بالاتر است. هم چنين تعداد برگ ها و اندازه درخت تصميم گيري و در نتيجه پيچيدگي آن از همه كمتر است.