مقاله به كارگيري بنتونيت و آهك براي كاهش نفوذپذيري لايه آب بند مدفن زباله هاي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: به كارگيري بنتونيت و آهك براي كاهش نفوذپذيري لايه آب بند مدفن زباله هاي شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدفن
مقاله رباله
مقاله شيرابه
مقاله پوشش
مقاله آب بند
مقاله بنتونيت
مقاله آهک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپژوه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدفن مناسب بايد با به كارگيري روش هاي اصولي مانع از نفوذ شيرابه و آلودگي خاك و آب هاي زيرزميني شود. در اين تحقيقات تاثير آهك و بنتونيت بر نفوذ پذيري دو نوع خاك ماسه اي و رسي بررسي شده است. مصالح افزودني بين صفر تا حداكثر ۹ درصد وزن خشك خاك متغير بوده است. نتايج نشان داده كه به كارگيري بنتونيت باعث كاهش نفوذپذيري ماسه شده است. در صورتي كه آهك كارآيي در كاهش اين خصوصيت نداشته است. در نمونه رسي، آهك مصالح موثرتري نسبت به بنتونيت در كاهش نفوذ پذيري بوده و افزودن توام بنتونيت و آهك، هر چند در كاهش نفوذپذيري موثر عمل كرده، اما در درصد هاي مشخص كارآيي لازم را نسبت به آهك به تنهايي نشان نداده است. براي كاهش نفوذپذيري ماسه به كمتر از  10-7 cm/sمقدار بهينه بنتونيت ۵/۸ درصد و براي خاك رس مقادير بهينه آهك و بنتونيت به ترتيب ۷/۱ و ۷/۲ درصد تعيين شده است.