مقاله به کارگيري تکنيک هاي تصميم گيري در اولويت بندي مصرف و تخصيص بهينه گاز طبيعي با رويکرد فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۹۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: به کارگيري تکنيک هاي تصميم گيري در اولويت بندي مصرف و تخصيص بهينه گاز طبيعي با رويکرد فازي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص
مقاله آنتروپي
مقاله اولويت ‌بندي مصرف
مقاله تئوري فازي
مقاله TOPSIS
مقاله تخصيص منابع
مقاله GP
مقاله گاز طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولين گام در راستاي اصلاح الگوي مصرف گازطبيعي، اولويت بندي مصرف و تخصيص بهينه منابع محدود گاز طبيعي به بخش هاي مختلف مصرف است. از اين رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمي پژوهش عملياتي بخش هاي مختلف مصرف و شاخص هاي مطرح براي اولويت بندي بخش هاي مذكور طي يک سري مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه هاي منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسايي و سپس با رويكرد فازي، به مدد دو گروه پرسش نامه کيفي به روش ميانگين گيري اهميت شاخص هاي مطرح و ارزش كمي شاخص هاي مهم براي اولويت بندي بخش هاي مختلف مصرف گاز طبيعي از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعيين شوند، تا با به کارگيري روش انتروپي وزن شاخص هاي مهم به دست ايد. ان گاه با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS، بخش هاي مختلف مصرف اولويت بندي موزون مي شوند تا سرآنجام به كمك تكنيك تصميم گيري چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه هاي انرژي و هيدوركربوري و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهينه بخش هاي مذكور از منابع محدود دردسترس مشخص شود.
مطابق نتايج به دست آمده، شاخص امنيت انرژي، مهم ترين شاخص و شاخص هاي كارايي مصرف انرژي، ارزش افزوده، امنيت ملي در سطح بين الملل و تاثيرات توسعه اي در سطح كشور، به ترتيب دومين تا پنجمين شاخص مهم براي اولويت بندي بخش هاي مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزريق در ميادين نفتي اولويت اول مصرف و رتبه يكم تخصيص و به ترتيب بخش هاي حمل و نقل با صنايع گازبر به طور مشترك، نيروگاه هاي برق، خانگي/تجاري و عمومي، صادرات گازطبيعي مايع شده (LNG) به وسيله تانكر، صادرات گازطبيعي(NG)  به وسيله خط لوله و صنايع پتروشيمي به ترتيب دومين تا هفتمين اولويت مصرف را به خود اختصاص دادند.