مقاله به کارگيري رهيافت نيومارک براي تحليل آسيب پذيري و ريسک زمين لرزه در معادن روباز (مطالعه موردي: معدن مس سرچشمه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: به کارگيري رهيافت نيومارک براي تحليل آسيب پذيري و ريسک زمين لرزه در معادن روباز (مطالعه موردي: معدن مس سرچشمه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهيافت نيومارک
مقاله زمين لرزه
مقاله آسيب پذيري
مقاله ريسک
مقاله معدن مس سرچشمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميبديان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه آسيب پذيري ديواره غربي معدن مس سرچشمه با ظرفيت لغزش بالاتر، برآورد شده است. براي تحليل آسيب پذيري و ريسک زمين لرزه در اين معدن، ابتدا خطر زمين لرزه با تعريف چشمه هاي لرزه زا و تعيين پارامترهاي لرزه خيزي در هر يک از اين چشمه ها، به دست آمده است. سپس براي تعيين موثرترين چشمه در برآورد خطر زمين لرزه، از جدايش خطر استفاده شده و با استفاده از رهيافت نيومارک و برآورد شتاب بحراني و شدت آرياس در اين ساختگاه، مقدار جابه جايي نيومارک در راستاي لغزش در ديواره غربي معدن به دست آمده است. در نهايت بيشينه احتمال لغزش و يا به عبارتي ميزان آسيب پذيري در اين ديواره محاسبه شده است که با اين داده ها براي اولين بار در معادن ايران ريسک زمين لرزه در اين ساختگاه به دست آمده است. مقدار ريسک زمين لرزه در اين ساختگاه با استناد به داده هاي ذکر شده  0.07مقدار خسارت مالي کلي به معدن برآورد مي شود.