مقاله به کارگيري روشي نوين در اندازه گيري نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پراش پرتو ايکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: به کارگيري روشي نوين در اندازه گيري نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پراش پرتو ايکس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله رابطه شرر
مقاله پراش پرتو ايکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان عطار ستيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرر با به دست آوردن فرمول(L=Kl/bCosq) که در آنL اندازه دانه (نانومتر)،K  ثابت، l طول موج اشعه ايکس (نانومتر)،b  عرض در نصف ارتفاع پيک (قله فاز) و q زاويه پراش مي باشد، توانست با استفاده از داده هاي به دست آمده از پراش پرتو ايکس اندازه کريستال هاي موجود در دانه هاي مواد را محاسبه کند. اما در اين مقاله اثبات مي گردد که رابطه شرر براي تمامي پيک هاي يک فاز اندازه کريستال دانه ثابتي را نمي دهد. تا کنون جهت گزارش اندازه کريستال هاي دانه که به اصطلاح عمومي اندازه دانه ناميده مي شود، از ميانگين اندازه هاي به دست آمده از چند پيک شاخص استفاده مي شده است. در اين تحقيق تلاش شده است تا روشي دقيق تر براي به دست آوردن اندازه دانه گزارش شود. بر طبق محاسبات صورت گرفته بر روي نانو هيدروکسي آپاتيت شناخته شده به دست آمده از استخوان گوسفند، نتيجه گرفته شد که مي توان با استفاده از رسم نمودار Lnb در مقابل Ln(1/Cosq) به روش کمترين مربعات خطا و استفاده از عرض از مبدا اين نمودار (بر اساس معادله شرر) اندازه دانه دقيق تري را گزارش کرد. عدد به دست آمده براي اين نانوکريستال طبيعي برابر ۴۳ نانومتر و در محدوده مورد انتظار است. بر همين اساس محاسبات بر روي ۲ نمونه اسپينل در ۲ دماي ۱۱۵۰ و ۱۴۰۰ درجه سانتي گراد انجام گرفته و نتيجه گرديد که اندازه دانه اسپينل تشکيل شده در دماي پايين تر برابر ۲۱ نانومتر و در دماي بالاتر ۶۸ نانومتر است.