مقاله به کارگيري روش MCDM براي اندازه گيري رضايت مندي مشتريان فروشگاه هاي الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در اقتصاد و تجارت نوين از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: به کارگيري روش MCDM براي اندازه گيري رضايت مندي مشتريان فروشگاه هاي الکترونيکي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مشتري
مقاله رويکرد فازي
مقاله AHP فازي
مقاله TOPSIS فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بيات علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار و برتري راهبردي نسبت به رقبا موجب گرديده است تا توجه به مشتري و کسب رضايت وي از اهميت بالايي برخوردار باشد. از يک سو فروش در محيط الکترونيکي که توام با رقابت بنگاه هاي اقتصادي است و از سوي ديگر توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي موجب گرديده است مشتريان نقش تعيين کننده اي در بقا و زوال فروشگاه هاي الکترونيکي داشته باشند. هدف اين تحقيق، ارايه يک تکنيک جهت اندازه گيري رضايت مندي مشتريان الکترونيکي و تعيين عوامل موثر برآن است. به اين منظور شاخص هاي رضايت مندي مشتريان فروشگاه هاي الکترونيکي استخراج و سپس تکنيک شش مرحله اي با منطق فازي و به کارگيري تکنيک پيشنهادي استفاده شده است و در نهايت وضعيت سه فروشگاهي را که مورد مطالعه قرار گرفته اند از حيث رضايت از خدمات قبل، حين و بعد از فروش مقايسه شده اند.