سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ریحانه تاتی –
محمدابراهیم شیری –

چکیده:

گزینش یک روش مناسب، از میان روشهای موجود برای کاهش داده جهت ارتقاء کیفیت داده ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع نیازمند الگوریتمی هستیم که بتوان د کیفیت روش کاهش داده را تعیین کن د . از جمله پارامترهای مهم در انتخاب الگوریتم های مناسب کاهش داده، زمان و دقت آنها می باشد. در این مقاله، ما از استدلال فازی برای انتخاب روشی با بازده بالا از میان روشهای مختلف کاهش داده، استفاده می کنیم. بدین صورت که معیار زمان و دقت را، به عنوان متغیرهای قیاسِ استدلال و بازده روش کاهش داده را، به عنوان متغیر نتیجه استدلال در نظر می گیریم. سپس استدلال فازی را با به کارگیری قاعده ترکیبی استنتاج، برای استخراج رابطه فازی اجرا می کنیم و با جمعبندی رابطه های فازی، به رابطه ای دست می یابیم که بر اساس آن می توانیم، مقدار معین و قطعی، که در واقع وزن قدرت راه حل مورد بحث است را مشخص کنیم.