سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمدرضا علی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
رضا توکلی مقدم – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود ربانی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مساله پوششمجموعه یا مساله پوشش سطرهای یک ماتریس به وسیله زیر مجموعه ای از ستون ها با کمترین هزینه، یک مساله NP-Complete است. همین امر محققین را بر آن داشته است تا تمام تلاش خود را برای طراحی الگوریتم های ابتکاری به کارگیرند. الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش ابتکاری که سعی دارد تا فرایند تکامل تدریجی حیات انسان را تقلید کند، رویکرد مناسبی است برای مواجهه با مساله پوشش مجموعه که متاسفانه کمتر بدان توجه شده است. در این کار تحقیقی سعی شده است تا با استفاده از مفاهیم الگوریتم ژنتیک یک رویه موثر برای حل مساله پوشش مجموعه طراحی گردد.نتایج حاصله از اجرای الگوریتم بر روی مسائلی که به صورت تصادفی تولید شده اند، موید ارایی آن می باشد.