سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ثقفی فر – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اصفهان – شاهین شهر
ابوالحسن مبشری –

چکیده:

سیستم های تصویر بردار لیدازی مستقر در هوا برای ایجاد تصاویری از اشیاء زیر آب به منظور آشکارسازی و دسته بندی آنها کاربرده می شود. دربسیاری ازموارد، اثرات مخرب شکست اپتیکی در فصل مشترک آب – هوا باعث کاهش کیفیت اپتیکی تصویر می شود. در این مقاله الگوریتمی ساده و کلی برای ایجاد تصاویری با کیفیت بالا، ارائه شده است. در این روش به یک جفت تصاویر پشت سر هم که با سیستم لیداری rang gate شده گرفته شده باشد، نیاز است. اولین تصویر از سطح آب بالای جسم و دومین تصویر از جسم گرفته می شود. سپس تمام ماکزیمم و مینیمم های موضعی درتصویر سطح دریا موقعیت یابی می شود. به همین روش مقادیر شدت نقاط متناظر تصویر جسم در فایل خروجی جدیدی ذخیره می شود. این فرایند برای هر کدام از جفت تصاویر، تکرار می شود و هنگامی که هر نقطه بیش از یک بار انتخاب شده باشد، یک میانگین شدت محاسبه می شود. این میانگین گیری باعث می شود که اثرات روشنایی غیر یکنواخت هدف به دلیل کانونی کنندگی و واکانونی کنندگی موج،کاهش یابد. این الگوریتم که موسوم به روش Min-Max است بهتر شدن کیفیت تصویر نهایی را نشان می دهد.