سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد جعفرنژاد – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
بهنام اژدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
محمدرضا صالح – رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین اندیشه فرافن

چکیده:

کیفیت عملکرد هر شرکت با تامین کنندگان آن شرکت پیوند نزدیکی دارد. بنابراین امروزه با افزایش تامین منابع از بیرون و در عین حال افزایش عدم اطمینان محیطی، انتخاب تامین کنندگان به یکی از فعالیتهای حیاتی سازمان ها بدل شده است. هدف این مقاله ارائه یک متدولوژی کارآمد در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان است که در آن از یکی از روشهای برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر یعنی تحلیل پوششی داده ها و برای بهبود توان تحلیلی آن و فراهم شدن امکان رتبه بندی کامل تامین کنندگان از CEM بهره گرفته شده است. در ادامه، کاربردهای این مدل در یک مورد واقعی به کار رفته و نتایج عملی آن نیز مطرح شده است.